2222
פורנזית - פירוש
פוֹרֶנְזִית - פוֹרֶנְזִי, נקבה
קשור לזיהוי פלילי, מדעי⁻פלילי, שייך למדע של איסוף וניתוח ראיות במהלך חקירה
פורנזית - האם התכוונת ל: