2222
פורנזיי - פירוש
פוֹרֶנְזִיִי - פוֹרֶנְזִי, שלי
קשור לזיהוי פלילי, מדעי⁻פלילי, שייך למדע של איסוף וניתוח ראיות במהלך חקירה
פורנזיי - האם התכוונת ל: