2222
עינת - פירוש
עָיְנְתָּ - עָיָן, גוף שני
שָׂנַא
תמונות - עינת (הקישו להרחבה)
עִיַּנְתָּ - עִיֵּן, גוף שני
1.
קרא ברפרוף. "החולה עיין בעיתון כשחיכה בתור לרופא."
2.
חשב; שקל; הירהר. "השופט עיין בטיעונים בעד ונגד והחליט לשחרר את הנאשם בערבות."
עֻיַּנְתָּ - עֻיַּן, גוף שני
סביל של עִיֵּן: קרא ברפרוף. "החולה עיין בעיתון כשחיכה בתור לרופא."
עִינָת
שם פרטי עברי לבת
עינת - האם התכוונת ל: