2222
אינטר - פירוש
אִינְטֵר - אִנְטֵר, גוף שלישי
לחץ על מקש ה⁻Enter במקלדת מחשב
תמונות - אינטר (הקישו להרחבה)
אינטר - האם התכוונת ל: